Ceník Bi4InApp - Schvalování příchozích faktur

Aplikace Bi4InApp se skládá ze 4 částí:

Pro běh aplikace je nutné mít licenci alespoň Microsoft Office 365 Business Essentials. Uvedené ceny aplikace neobsahují licenci Microsoft, kterou případně můžeme zajistit. Vždy je musíme mít základní modul a k němu lze přikoupit další moduly a to pro všechny uživatele dané společnosti. Pro instalaci části nebo celé aplikace na vlastním tenantu je účtován jednorázový instalační poplatek. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH, za jednotlivého uživatele a za každý měsíc provozu. U každé nové objednávky je součástí dodávky 2 hodinové zaškolení prostřednictvím vzdálené obrazovky přes Microsoft Teams.

Seznam modulů a cena

#1

Základ - 500 Kč

Jedno-úrovňové schvalování celých faktur. Obsahuje kompletní funkce od čtení mailů, přes schvalování až po odeslání dat do účetnictví POHODA.

#2

Dvou-úrovňové schvalování - 300 Kč

Schvalování se provádí ve dvou krocích pro různé pracovníky. Faktury jsou schváleny až po odsouhlasení od obou pověřených osob. Modul také řeší různé mezi-stavy procesu.

#3

Schvalování položek faktur - 300 Kč

Schvalování jednotlivých položek faktur dává možnost fakticky rozdělit pravomoc pro schválení faktur na dva vedoucí, kde každý zodpovídá za svoji část.

#4

Zádržné - 200 Kč

Model zádržné umožňuje vést evidenci zádržného – části faktur, které jsou proplaceny až po dokončení části díla nebo pro uplynutí záruky.