Blog

Jak zlepšit interní procesy technologií Power Apps?

Zobrazení PDF z SharePointu v Power Apps

05.05.2020

V době programování aplikace, ale i v době psaní tohoto blogu je funkce PDF Viewer v Power Apps stále ve stavu „experimentální“ funkcionality. To znamená, že soubory PDF uložené v SharePoint Online není možné zobrazit pomocí ovládacího prvku PDF Viewer.

Požadavek: Zobrazit náhled souboru PDF v Power Apps

Náš zákazník požadoval prohlížení uložených souborů ve formátu PDF v aplikaci Power Apps, tak aby měli uživatelé okamžitý náhled přiloženého souboru.

  • Soubory ve formátu PDF
  • Soubory uloženy v SharePointu
  • Možnost výběru z přiložených souborů
  • Soubory se budou zobrazovat také na mobilním zařízení

Řešení: Zobrazit PDF soubory v Power Apps pomocí vlasntího flow v Power Automate

Napsali jsme proto vlastní flow, které nám pomocí Power Automate vrací náhled PDF do aplikace Power Apps.

Power Automate

Krok 1: Power Apps trigger

Vytvořili jsme flow, které spouští Power Apps.

Krok 2: SharePoint - Get file content using path

Pro tuto demo ukázku zobrazení PDF souborů v Power Apps, použijeme výchozí umístění „Shared Documents“ našeho webu. Název souboru PDF předáme do Power Automate z Power Apps:

Po kliknutí na „Ask in PowerApps“ bude tento krok vypadat takto:

Krok 3: Power Apps - Respond to PowerApps

Posledním krokem je vrácení odpovědi z Power Automate do Power Apps

Vybereme možnost „File“ a pojmenujeme soubor např: „file“. Do pole hodnoty pro odpověd vložíme syntaxy:

body(‚Get_file_content_using_path‘)[‚$content‘]

Power Apps

Nyní v Power Apps vytvoříme prvek, který předá do Power Automate název dokumentu PDF, který chceme v PDF Vieweru zobrazit. V naší demo aplikaci odešleme informaci do Power Automate pomocí výběru souboru v prvku Dropdown, ale pro odeslání informace o názvu souboru je možné použít jakýkoliv jiný prvek.

Zobrazení PDF souboru

Na nové screeně, vložíme ovládací prvek „Dropdown„, dalším prvkem, který vložíme je „PdfViewer„.

Na prvku „Dropdown“ nastavíme výchozí hodnotu pro „Items“ na sdílené dokumenty našeho web. Jako výchozí hodnotu nastaváme „Name

Na akci „OnChange“ prvku „Dropdown“ vložíme syntaxy:

UpdateContext({PDFfile:ViewPDFinPowerApps.Run(Dropdown.Selected.’File name with extension‘)})

Jak prosté

Ano, je to skutečně jednoduché a funguje to. Pomocí dotazu „Get file content using path“ v Power Automate, můžete dostat obsah PDF souboru do aplikace Power Apps, přestože je PDF Viewer zatím experimentální funkcionalita a podle podpory Microsoftu neumí zobrazit PDF soubor uložený na SharePointu.

Zaujali jsme Vás?
Vše Vám předvedeme a vysvětlíme

Prostě nám napište