Blog

Jak zlepšit interní procesy technologií Power Apps?

Zobrazení PDF z SharePointu v Power Apps

05.05.2020

V době programování aplikace, ale i v době psaní tohoto blogu je funkce PDF Viewer v Power Apps stále ve stavu „experimentální“ funkcionality. To znamená, že soubory PDF uložené v SharePoint Online není možné zobrazit pomocí ovládacího prvku PDF Viewer.

Zaujali jsme Vás?
Vše Vám předvedeme a vysvětlíme

Prostě nám napište