Správa výjezdů techniků

Bi4FSEApp – zlepšuje spokojenost zákazníků s výjezdy techniků a kontrolu nad náklady oprav

Jak řídit výjezdy techniků?

Výjezdy techniků patří vždy mezi nákladné činnosti. Naše aplikace určuje kdo kam a kdy pojede. Na místě nebo po návratu z výjezdu vyplní vyslaný pracovník všechny údaje o servisním zásahu jako jsou použité díly, čas strávený na cestě, cestovné a náklady na díly. Předefinovaná zpráva z výjezdu se automaticky odešle zákazníkovi ke schválení. Pokud pracovník nevyplní příslušné údaje do jednoho pracovního dne, aplikace odešle mail jeho vedoucímu pracovníkovi, který sjedná nápravu. Tím je zaručeno, že zákazník dostává informace včas a nerozporuje je v delším časovém horizontu. Stejné informace odejdou fakturačnímu oddělení, které vystavuje faktury v souladu s obsahem servisního zásahu.

Hlavní vlastnosti produktu:

  • jednoduchá aplikace pro pracovníky v terénu s jasným postupem práce
  • přehledný kalendář - kdo, kde, kdy
  • návodný formulář pro vyplnění servisního zásahu
  • automatické sestavení a odesílání mailu zákazníkovi v dobře čitelném formátu HTML
  • automatické upozorňování vedoucích v případě zpoždění servisního pracovníka
  • schvalovací formulář pro fakturanty
  • pracuje nad Power platformou Microsoft Office 365 - uloženo v SharePointu
  • provoz na všech zařízeních - PC, tablet a mobil - a na všech současných

Postup v aplikaci

#1

Výběr úkolů

Obrazovka plánovače výjezdů. Základní přehled a filtrování všech výjezdů. Tvorba poptávky po servisním výjezdu. Definování základních parametrů.

#2

Plánovač kdo, kdy, kde

Interaktivní plánovač na 10 dnů dopředu. Zobrazuje klíčové informace o pohybu servisních techniků. Ukazuje čísla zakázek, zákazníka, lokalitu a další informace nutné pro efektivní plánování.

#3

Vyplnění základních údajů o výjezdu

Jedna z nejdůležitějších hodnot na servisním zásahu je lidská práce. Proto je její evidence první věc, kterou musí technik vyplnit po provedeném zásahu. Čas je rozdělen na cestu a práci na místě z důvodu rozdílných sazeb, které zákazník hradí.

#4

Seznam materiálu

Na servisním zásahu je použit materiál a je třeba zaevidovat jeho typ a množství. Pokud servisní technik měl s cestou další výdaje, zadá vše do formuláře.

 

#5

Generování a odeslání reportu

Aplikace má v této chvíli  všechny informace pro vygenerování a odeslání finálního reportu zákazníkovi. Fakturační oddělení může fakturovat. Celý tento proces trvá méně než jeden den a snižuje chybovost na obou stranách komunikace.

Zaujali jsme Vás?
Vše Vám předvedeme a vysvětlíme

Prostě nám napište