Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších novel, vzájemná práva a povinnosti Společnosti a Zákazníka v souvislosti se smluvními vztahy uzavíranými prostřednictvím webové stránky www.bi4.cz. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Znění obchodních podmínek prosím stáhněte zde: Bi4-VOP-všeobecné-obchodní-podmínky-platnost-od-1.4.2020.pdf