Blog

Jak zlepšit interní procesy technologií Power Apps?

Jak se připravit na certifikaci Power Platform Fundamentals

26.02.2021

Zkouška s názvem Microsoft Power Platform Fundamentals (PL-900) prokazuje odbornost a porozumění Power nástrojům od Microsoftu. Získání tohoto certifikátu je poměrně obtížné a doprovází ho velice striktní testování. Náš kolega Ing. Karel Nekuža tento certifikát obdržel v únoru 2021 a podělil se s námi o informace, jak se na test připravoval, a jak testování probíhalo.

 

Co je Microsoft Power Platform Fundamentals (PL-900)

Jedná se zkoušku, v rámci které společnost Microsoft testuje své dodavatele a zjišťuje, do jaké míry znají její technologii a váže se vždy na konkrétní osobu. Kolega Karel Nekuža se pro tuto zkoušku rozhodl především proto, že technologii Microsoftu nasazuje u zákazníků a chtěl posílit kredibilitu společnosti Bi4.

Certifikát získaný zkouškou Microsoft Power Platform Fundamentals (PL-900) dokazuje, že daný odborník dokáže dodat řešení skutečně kvalifikovaně a spolehlivě.

Zájemci, kteří by chtěli tuto zkoušku absolvovat, se musí nejprve přihlásit na stránkách společnosti Microsoft a následně podstoupí samotný test pod záštitou společnosti Pearson VUE. Přičemž samotná zkouška proběhne přibližně týden od přihlášení. Toto testování může probíhat osobně na některé z poboček Pearson VUE nebo online. Karel Nekuža absolvoval právě tuto online podobu.

Zkouška probíhá kompletně v anglickém jazyce a její standardní cena je 100$.

 

Studium a prohlubování znalostí

Získání certifikátu ovšem není jednoduché. Samotná zkouška zahrnuje více oblastí než samotné Power platformy. Test konkrétně obsahuje celkem 36 otázek ze 3 okruhů. Zaměřují se obecně na Power Apps, dále otázky věnované CDS a třetí okruh je zaměřený na chatboty a umělou inteligenci.  

Kolega Nekuža nejčastěji pracuje právě s Power Apps, a proto se při studiu zaměřil především na zbývající okruhy. Využil i zkušeností předchozích absolventů tohoto testu, kteří sdíleli otázky a odpovědi z dřívějších testů. Je ovšem nutné podotknout, že nikde nejsou k dispozici potvrzené správné odpovědi, zveřejněné informace jsou pouze názorem absolventů testu bez záruky pravdivosti. Je tak na každém, aby si odpovědi sám nastudoval a našel si potřebné materiály.

 

Jak probíhá příprava na testování

Než se přistoupí k testování, je v domluvený termín vyhrazena půlhodina na vyřešení technických požadavků a ujištění se, že vše správně funguje.

Během těchto 30 minut se testovaný přihlásí ke zkoušce, stáhne si speciální program od Pearson VUE. Tento program při spuštění zcela ovládne počítač, čímž je zajištěno, že si uživatel nebude vyhledávat například odpovědi, nebude s nikým chatovat apod. 

Dále je potřeba si připravit řidičský průkaz či pas pro potvrzení identity. Následně se fotí místnost z několika úhlů a pracovní stůl a fotografie se odesílají zodpovědné osobě z Pearson VUE, která rozhodne, zda je místnost v pořádku a je uzpůsobena pro testování. Stůl musí být zcela prázdný, nesmí na něm tedy být žádné papíry, mobilní telefon apod. Ve chvíli, kdy je vše odsouhlaseno, může se přistoupit k samotnému testování.

Pro kompletní přehled technických požadavků doporučujeme pročíst následující přehled.

Upozornění: Pro plynulé testování je důležitá i správná volba internetového prohlížeče. Program od Pearson VUE velice dobře pracuje ve spolupráci s prohlížeči Microsoft Edge či Google Chrome. Bohužel prohlížeč Mozilla Firefox s ním není úplně kompatibilní a způsobuje technické obtíže. 

 

Jak vypadá samotný průběh testování

Průběh zkoušky je velmi přísný, a to především z důvodu, aby se zamezilo jakýmkoliv možnostem podvádění. 

Na vyplnění testu je přesně 1 hodina. A zatímco testovaný vyplňuje odpovědi na jednotlivé otázky, na druhé straně sedí zástupce společnosti Pearson VUE a skrze kameru jej neustále pozoruje. Jakmile usoudí, že dochází k jakémukoliv porušování pravidel (testovaný se například dívá jinam, mluví apod), tak jej ihned napomene. Pokud by se situace opakovala, tak je zkouška ukončena a testovaný v ní neuspěl.

Test obsahuje zmíněných 36 otázek ze 3 okruhů. Otázky jsou uzavřené a testovaný volí z nabízených odpovědí, přičemž není zřejmé, kolik odpovědí je správných. Navíc je potřeba dávat pečlivý pozor na textové zadání, často se totiž jedná o chytáky.

K otázkám je možné se libovolně vracet.

 

Vyhodnocení zkoušky

Testovaný má tedy na úspěšné absolvování zkoušky 1 hodinu času. Ve chvíli, kdy je se svými odpověďmi spokojený, odešle test k vyhodnocení. Pozitivní je, že se výsledky dotyčný člověk dozví vzápětí po odeslání svých odpovědí. A v případě úspěchu mu do 2 dnů společnost Microsoft zašle získaný certifikát. V případě, že v testu neuspěje, může jej absolvovat znova v některém z následujících termínů.

Kolegovi k získanému certifikátu gratulujeme.

Zaujali jsme Vás?
Vše Vám předvedeme a vysvětlíme

Prostě nám napište