Blog > Zjednodušení fakturace

Jak zlepšit interní procesy technologií Power Apps?

Jak faktury ve formátu ISDOC šetří čas ve firmách

05.04.2021

Firmy využívají elektronické dokumentace formátu ISDOC stále častěji, protože jim mimo jiné usnadňují účetnictví. Připravili jsme pro vás přehled výhod tohoto formátu, a také možnosti jeho využití v rámci aplikace Bi4Approve Faktury. 

Aplikace Bi4Approve Faktury šetří firmě čas a chrání ji před účetními podvody

22.03.2021

Schvalování příchozích faktur je nedílnou součástí každé společnosti. Aby však bylo efektivní, mělo by být svižné a hlavně spolehlivé. Právě za tímto účelem vznikla aplikace Bi4 Approve Faktury, která práci s fakturami nejen zpřehlední, ale ušetří i čas zainteresovaných stran. 

automatické zpracování faktur

Automatické zpracování faktur

14.05.2020

Udržet pod kontrolou výdaje je klíčové pro všechny společnosti. Všichni na to mají nějaký proces. Velké společnosti to řeší v rámci svého ERP systému a malé společnosti s jedním majitelem to neřeší, protože to majitel prostě ví.

Zobrazení PDF z SharePointu v Power Apps

05.05.2020

V době programování aplikace, ale i v době psaní tohoto blogu je funkce PDF Viewer v Power Apps stále ve stavu „experimentální“ funkcionality. To znamená, že soubory PDF uložené v SharePoint Online není možné zobrazit pomocí ovládacího prvku PDF Viewer.

Zaujali jsme Vás?
Vše Vám předvedeme a vysvětlíme

Prostě nám napište