Agilní vývoj na míru Microsoft Power Platform a Office 365

S PowerApps, Power Automate a SharePoint je vývoj rychlejší a tím levnější než na konkurenčních platformách

Jak probíhá vývoj na míru

Jednou z předností vývoje na míru pomocí Power Platform je, že využívá nástroj Office 365 a tedy zdroje, které již ve firmě existují. A současně vývoj probíhá na tenantu zákazníka. Klient tak má veškerá data neustále k dispozici a může sledovat, jak vývoj jeho aplikace probíhá. Současně tak odpadá riziko přenosu chybných dat, ke kterému by mohlo dojít při převádění aplikace z jednoho vývojového prostředí na druhé.

 

Řada firem pracuje s nástrojem Office 365, nicméně jej nevyužívá naplno a nepracují s možnostmi, které mají k dispozici. V rámci Power Platform lze nejen připravit vlastní aplikaci, ale zákazník má navíc veškerá data pod svou kontrolou a kdykoliv v nich může provádět libovolné změny. 

 

Díky vývoji aplikací na míru dokážeme reagovat na situace, které ve firmě reálně řešíte. Ať už se jedná o monitoring odváděné práce, správu interních dokumentů, rezervaci míst v kanceláři, rezervaci parkovacích míst, schvalování příchozích faktur, schvalování objednávek a mnohem více.

 

Při vývoji vždy reagujeme na požadavky zákazníka. Dbáme na to, aby byly aplikace uživatelsky co nejpřívětivější, snadno se v nich orientovalo a byly k dispozici na počítači i v mobilních zařízeních.

 

Jak funguje vývoj na míru:

 • -Na počátku je vždy vaše myšlenka. Víte, co potřebujete a máte přibližnou představu o tom, jak by měla aplikace fungovat.
 • -Víte, co chcete evidovat a má i představu, jak by mělo rozhraní aplikace vypadat.
 • -Společnost Bi4 připraví první návrh aplikace, který představují klientovi. 
 • -Následně společně ladíme rozložení jednotlivých prvků, barvy a další designové detaily.
 • -Vy poté začnete aplikaci využívat a v případě potřeby Bi4 dopracuje další funkce či pozmění stávající.

 

Mnohdy se stává, že klient na počátku přesně neví, jak bude s aplikací nakládat. Proto postupujeme pomocí metodiky agilního vývoje. Agilní vývoj postupuje po jednotlivých krocích, vyvineme tedy první část aplikace, kterou následně klient okomentuje a teprve poté přikročíme k dalším krokům. Nástroj Power Platform byl od počátku směrován právě k agilnímu vývoji, a proto je k němu skvěle přizpůsoben.

 

Výhody našeho vývoje:

 • -Pracujeme rychle. Aplikaci vyvineme i za 1 den. Nejdéle vývoj trvá 14 dní.
 • -Naše aplikace fungují ve velkých společnostech a pro tisíce uživatelů.
 • -Aktivně komunikujeme s klientem a chápeme jeho potřeby.
 • -Veškerá data má klient u sebe, nemusí se tedy obávat, že by o ně přišel.

 

Aplikace na míru vyvíjíme dlouhodobě a máme za sebou desítky aplikací. Připravili jsme vlastní řešení pro české pobočky nadnárodních korporací, i pro lokální firmy. Našimi zákazníky jsou například společnosti Edwards Vacuum, IDPS, GAPP System, Beckman Coulter, Elektron-ETTO, či Atlas Copco Services. Rádi pomůžeme najít to nejvhodnější řešení i pro vaši firmu. 

Proč použít Microsoft Power Platform?

Pro vývoj využíváme modelovacího nástroje, kde začínáme návrhem uživatelského prostředí, tak jak bude vidět ve výsledném produktu. Je tak možné řešit problémy pomocí vizuálních nástrojů bez znalosti složitých programovacích jazyků.

Jako úložiště dat využíváme především SharePoint Online, kde jsou data bezpečně uložena s přístupem pouze pro osoby s právem přístupu k aplikaci. Je tak možné jednoduše zaznamenávat změny, které uživatel na jednotlivých položkách dělá.

Pro automatizaci procesů je využit Power Automate. Místo psaní složitých kódů, je možné procesy a toky modelovat pomocí metody ukázat a kliknout. Díky více než 200 konektorům je možné se připojit téměř k jakémukoliv zdroji dat.

Více informací na o této technologii je na :

https://powerapps.microsoft.com/en-us/

 

 • agilní vývoj na míru
 • otevřený zdrojový kód pro další úpravy
 • extrémně rychlý vývoj v jednotkách dnů
 • data pod kontrolou v Microsoft Office 365 v tenantu zákazníka